Article 11318

Title of the article

A NEW MONOGRAPH ON THE HISTORY OF EARLY STUARTS’ ENGLAND 

Authors

Mitrofanov Vladimir Petrovich, Doctor of historical sciences, professor, sub-department of general history and social science, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), E-mail: vm@em-england.ru 

DOI

10.21685/2072-3024-2018-3-11 

 

 Download PDF

References

1. Mitrofanov V. P. Istoriya [History]. 2017, vol. 8, iss. 8 (62). Available at: http://history.jes.su/s207987840001893-1-1 (accessed Aug. 11, 2018).
2. Palamarchuk A. A. Angliyskoe obshchestvo, gosudarstvo i pravo: kontseptsii londonskikh antikvariev kontsa XVI – nachala XVII v. [English society, state and law: cocneptions of London’s antiquarians of the late XVI – early XVII centuries]. Saint-Petersburg:
Aleteyya, 2012, 159 p.
3. Palamarchuk A. A. Istoriya [History]. 2018, vol. 9, iss. 1 (65). Available at: https://history.jes.su/s207987840002041-4-1 (accessed Aug. 11, 2018).
4. Palamarchuk A. A. Srednie veka [The Middle Ages]. 2015, vol. 76, no. 3–4, pp. 101–121.
5. Palamarchuk A. A. Istoriya [History]. 2014, vol. 5, iss. 10 (33). Available at: https://history.jes.su/s207987840000894-2-1 (accessed Aug. 11, 2018).
6. Palamarchuk A. A. Istoriya [History]. 2016, vol. 7, iss. 2 (46). Available at: https://history.jes.su/s207987840001413-3-1 (accessed Aug. 11, 2018).
7. Fedorov S. E. Rannestyuartovskaya aristokratiya (1603–1629) [Nobelity during the early Stuart period (1603–1629)]. Saint-Petersburg: Aleteyya, 2005, 525 p.
8. Fedorov S. E., Palamarchuk A. A. Antikvarnyy diskurs v rannestyuartovskoy Anglii [The antiquarian discourse in the early Stuarts’ England]. Saint-Petersburg: Aleteyya, 2013, 208 p.
9. Kondrat'ev S. V. Ideya prava v predrevolyutsionnoy Anglii [The idea of law in prerevolutionary England]. Tyumen: Izd-vo Tyumenskogo gosudarstvennogo un-ta, 1996, 171 p.
10. Kondrat'ev S. V. Yuristy v predrevolyutsionnoy Anglii [Lawyers in pre-revolutionary England]. Shadrinsk: Proizvodstvennoe ob"edinenie «Iset'», 1993, 125 p.
11. Khenshel N. Mif absolyutizma. Peremeny i preemstvennost' v razvitii zapadnoevropeyskoy monarkhii rannego Novogo vremeni [The myth of absolutism. Changes and succession in the development of the West-European monarchy of the early modern
era]. Transl. from English by A. A. Palamarchuk, L. L. Tsaruk, Yu. A. Makhalova. Saint-Petersburg: Aleteyya, 2003, 272 p.
12. Eylmer Dzh. Vosstanie ili revolyutsiya? Angliya 1640–1660 gg. [An uprising or a revolution?England in 1640–1660]. Transl. from English by A. A. Palamarchuk, S. E. Fedorov. Saint-Petersburg: Aleteyya, 2004, 264 p. 

 

Дата создания: 01.03.2019 10:11
Дата обновления: 01.03.2019 10:50